پروژه نظارت تصویری دیتا سنتر صندوق قرض الحسنه فرشتگان

• نام پروژه: نظارت تصویری دیتا سنتر صندوق قرض الحسنه فرشتگان
• کارفرما: صندوق قرض الحسنه فرشتگان
• تاریخ اجرا: 1391