FelexMount S15

دوربین ضد آب با دو سنسور تصویر برداری جداگانه مینیاتوری که هر کدام می توانند در محل مجزایی نصب شوند. هر سنسور تصویر برداری با یک کابل دو متری به دوربین اصلی متصل می گردد.

اطلاعات بیشتر

محتوای بیشتر در این بخش: « DualNight M12 AllroundDual M15 »