آشنایی با شرکت گسترش فن آوران آکام الکترونیک

شرکت گسترش فن آوران آکام الکترونیک در سال 1389 توسط گروهی از مدیران و کارشناسان با سابقه صنعت تجهیزات حفاظت الکترونیک کشور تاسیس گردید.

این شرکت به واسطه تخصص و تجربه پرسنل خود و همچنین نیازمندی های بازار صنایع امنیتی و حفاظتی کشور، فعالیت خود در راستای تجهیزات حفاظت پیرامونی و دوربین های مداربسته هوشمند را آغاز نمود.

شرکت آکام الکترونیک با همکاری برخی از شرکت های بزرگ وارد کننده تجهیزات امنیتی و حفاظتی موفق به ارائه خدمات مثمرثمر و شایانی در حوزه های مختلف صنعت و خدمات خصوصاً صنعت نفت و برق کشور بوده است که از آن جمله می توان به پروژه های انجام شده توسط این شرکت اشاره نمود.
شرکت گسترش فناوران آکام الکترونیک در حال حاضر با چندین برند صاحب نام خارجی چون موبوتیکس آلمان و اوجیلون کانادا در زمینه ارائه خدمات در صنعت سیستم های حفاظت الکترونیک همکاری دارد.

محتوای بیشتر در این بخش: تماس با آکام »