پروژه نظارت تصویری نیروگاه شیرکوه یزد

• نام پروژه: نظارت تصویری نیروگاه شیرکوه یزد
• کارفرما: شرکت فراب
• تاریخ اجرا: 1392
• معرفی پروژه: نصب صد وپنچ دوربین موبوتیکس جهت حفاظت پیرامونی به طول سه کیلومتر بر اساس MX Activity Sensor با دوربین های مدلQ24 و D14
• بخشی از محل های تحت پوشش:
نظارت پیرامونی

    yazd1      yazd 2

yazd 6

yazd 3  yazd 4

yazd 5