نظارت تصویری اداره گاز منطقه سه تبریز

• نام پروژه: نظارت تصویری اداره گاز منطقه سه تبریز
• کارفرما: شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
• تاریخ اجرا: 1391
• معرفی پروژه: نصب چهارده دوربین موبوتیکس جهت نظارت برساختمان های مرکزی، سالن ها، مبادی ورودی و پیرامون
• بخشی از محل های تحت پوشش:
نظارت پیرامونی
سالن ها
مبادی ورودی

tabriz 3-1  tabriz 3-2

tabriz 3-3  tabriz 3-4

tabriz 3-5

                                 tabriz 3-6